Sociopate su osobe oboljele od antisocijalnog poremećaja ličnosti, koji može da ima svoje blaže i teže oblike. Sociopate nisu psihički bolesne osobe, ali su kod njih često odsutni osećaji krivice, kajanja i saučešća.

Kako prepoznati sociopatu (u sebi)? Independent piše da su dovoljna četiri znaka da bismo prepoznali osobu s blažim oblikom sociopatije. 

Prvi znak je veliki, ogroman ego. Sociopate imaju vrlo visoko mišljenje o sebi, a često su i narcisoidni. Stalno žele da slušaju o svojim kvalitetima od drugih ljudi, a svoj ego često grade na manama drugih ljudi koje oni nemaju.

-Vrlo su šarmantni. Sociopate vrlo često obmanjuju šarmom koji nakon nekog vremena prelazi u manipulaciju. Sociopate su majstori u pretvaranju i uvijek imaju tajne planove. Sociopate se uvlače pod kožu, a njihovi prijateji i poznanici odbijaju da povjeruju da je to samo maska kojom manipulišu.

-Nedostaje im empatije. Ne osjećaju kajanje, stid, saučešće, sažaljenje ni brigu za drugog. Ovo je zapravo najbolji indikator da je osoba sociopata.

-Vrlo često krše zakone, jer su mahom neodgovorni. Neodgovornost često prelazi granice, pa sociopate krše zakone i čine razna krivična dela.

Komentar
loading...