Nova verzija WhatsApp aplikacije donijet će dvije veoma tražene opcije.

Jedna od najpopularnijih aplikacija za razmjenu poruka i multimedije, WhatsApp, uskoro će dobiti opcije da korisnik poslatu poruku obriše ili čak izmijeni, ukoliko je primalac nije pročitao.
Do sada je bilo omogućeno brisanje poslatih poruka na lokalnom nivou tj. na telefonu s kojeg su poruke poslate, ali će naredne verzije (neka od) donijeti opisane dvije nove funkcije.

Opcije se testiraju u beta fazama aplikacije, na svim platformama, a kad će biti ubačene u javnu verziju WhatsApp mesindžera još uvijek nije definisano.

Ipak, iste opcije (brisanje i izmjena) bit će moguće i za poslate video snimke i fotografije, ali opet pod uslovom da ih primalac nije vidio prije nego što odlučite da ih obrišete, piše Fokus.

Komentar
loading...