Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE se proizvodi u dimenzijama 1000×500 mm kod ploča sa ravnim ivicama, odnosno 985×485 mm kod ploča sa stepenastim rezom, tj. “falcom”.

Debljine EPS ploča su iste kao i kod standardnog fasadnog materijala a one se kreću od 10-300 mm (moguće je izrađivati i posebne dimenzije)

Austrotherm EPS AF Exclusive se razlikuje po svom pakovanju te ga je lako prepoznati među ostalim našim proizvodima iz programa fasadnih termoizolacionih materijala.

S obzirom da Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE ima koeficijent toplotne provodljivosti λ=0,036 W/(mK), po termoizolacionim svojstvima je pozicioniran između našeg standardnog fasadnog EPS-a Austrotherm EPS AF i našeg najboljeg fasadnog EPS-a sa grafitom – Austrotherm EPS AF PLUS. U cjenovnoj klasi se također nalazi između ova dva pomenuta materijala.

Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE je namijenjen korisnicima koji žele vrhunska izolaciona svojstva po nešto povoljnijoj cijeni u odnosu na najbolji ali i nešto skuplji grafitni EPS.

Također, pri ugradnji ovog materijala, mogu se koristiti ista ljepila i sve ostale komponente koje se koriste pri ugradnji standardne fasadne izolacije od EPS-a, što povoljno utiče na jednostavniju upotrebu i nižu cijenu čitavog fasadnog sistema.
Održavanje, skladištenje i montaža ovih fasadnih ploča se ne razlikuje od upotrebe i montaže standardnog fasadnog EPS-a.

Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE ploče karakteriše postojana forma, lako se obrađuju i vrlo su jednostavne za manipulaciju i postavljanje.

Važne napomene pri ugradnji Austrotherm EPS AF EXCLUSIVE:

Lijepljenje ploča se vrši istovremeno i po obodu i po unutrašnjosti ploče. Širina sloja nanešenog ljepila po obodu ploče treba da iznosi min. 5 cm. Po unutrašnjosti ploče se nanose tzv. “pogače”, a njihov broj treba da bude od 3 do 6. Jedino ovakvo lijepljenje fasadne termoizolacione ploče garantuje da se ona neće nakon lijepljenja savijati niti konveksno, niti konkavno. Otprilike 40% površine fasadne termoizolacione ploče treba da bude prekriveno ljepilom. U praksi to često nije slučaj, pojedini izvođači radova “štede” na količini primenjenog ljepila, što često dovodi do nekvalitetno obavljenih termoizolacionih radova na fasadi i naravno do naknadnog uvećanja troškova onoga ko te radove finansira.

Tiplovanje ploča je, nezavisno od visine fasadnog zida, obavezno samo kod termičke sanacije, tj. renoviranja kod ranije postojećih fasada. Kada je u pitanju novogradnja, onda tiplovanje nije neophodno za zidove visine do 8 m. Ipak, s obzirom na prilično neznatan udio troškova tiplovanja u ukupnim troškovima postavljanja fasadne termoizolacije (plastične tiple nisu skupe), veliki broj izvođača radova vrši tiplovanje ploča u svakom slučaju. Na priloženoj skici možete vidjeti da pravilna “gustina” postavljenih tipli iznosi otprilike 6 kom/m².

Spojevi ploča na uglovima objekta se moraju raditi sa međusobnim preklopom (prikazano na slici). Ploče se nikada ne fiksiraju (lijepe) jedna direktno ispod druge, već uvijek “smaknute” za polovinu njene širine. Kada su uglovi građevinskog objekta u pitanju, dio EPS ploče koji izlazi sa jednog zida, mora biti ispušten za vrijednost debljine termoizolacije na susjednom zidu, tako da zajedno čine jednu ravnu plohu sačijenu od EPS-a. Uglovi objekta su kritična mjesta iz tog razloga što su opterećenja izazvana vjetrovima upravo na ovim lokacijama najintezivnija.

Armiranje na uglovima prozorskih okana je nešto što će svaki kvalitetan izvođač fasadnih termoizolacionih radova učiniti odmah nakon što je postavio termoizolacioni sloj oko prozora. Armaturne mrežice koje vidite na priloženoj skici sprječavaju nastajanje pukotina koje bi inače nastale usljed temperaturnih i drugih vrsta naprezanja nakon postavljanja termoizolacionog sloja, završnih fasadnih slojeva i izvjesnog vremena eksploatacije građevinskog objekta na kojem su vršeni radovi.

PROMO