Prošle godine je UO prikupila prihode po osnovu akciza na naftu i naftne derivate, a u iznosu od 499,8 miliona KM. Sve to plaćaju naftni uvoznici.

Vozači u Bosni i Hercegovini dnevno plate oko 1,7 miliona KM državi od kupljenog goriva na pumpama. To naime proizilazi iz podatka Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u kojoj je za SrpskaInfo rečeno da je prošle godine skupljeno čak 620,7 miliona KM po osnovu putarina na naftu.

To je čak za 238 miliona KM više nego u godini prije, jer je od februara prošle godine povećana putarina za 0,15 KM po litri derivata.

Kada je u pitanju raspodjela prihoda od putarine, oni su se dijelili na dva načina, prvi dio je putarina za izgradnju puteva, a drugi dio je putarina za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva.

U toku prošle godine, UIO je prikupila i prihode po osnovu akcija na naftu i naftne derivale u iznosu od 499,8 miliona KM. Ovi prihodi jesu raspoređeni korisnicima sa svim ostalim prihodima od indirektnih poreza.

sop