Kod osoba koje boluju od šećernih bolesti preporučuje se da mnogo češće testiraju svoj sluh.Ipak, zbog promjene razine glukoze u krvi dešava se da se oštećuju živci u ušima, što nas onda dovodi i do mogućeg gubitka sluha.

Beez obzira na ostale faktore, izloženost buci ili genetske predispozicije koje uzrokuju gubiitak sluha i dalje postoji neosporiva veza nagluhosti i dijabetesa.

Ako oboljeli od dijabetesa pokazuju osjetljivost na buku, ljekari obitelj i prijatelji moraju tome posvetiti posebnu pažnju. Jer, šećerna bolest kompromitira sluh.

Struktura u uhu preoblikuje ulazne zvučne valove u živčane impulse, te stoga je izuzetno bitna za dobru kvalitetu slušanja. Kod dijabetesa je upravo oštećen taj dio uha, a to rezultira gubitkom sluha.

Rana dijagnoza problema sa sluhom, kao i obično, ključni je faktor da se spriječi veće i trajnije oštećenje. Do sada, odnos između dijabetesa i gubitka sluha vrlo često se zanemarivao.

Ipak, jako je važno obratiti pažnju na simptome u ranoj fazi kako bi na vrijeme reagirali u ovim slučajevima. Osobe sa dijabetesom, zbog nestabilne razine glukoze u krvi, sklonije su riziku od pada.

sop