Fondacija Apotropos jučer je i zvanično otvorila svoja vrata u Bihaću. U prisustvu gostiju, predstavnika institucija grada Bihaća, USK-a, države BiH i međunarodnih eksperata na svojim područjima, crvenu vrpcu su presjekli Amira Silić i Michele Lombardini koji su inače predstavnici fondacije koja ne djeluje samo u BiH već i u drugim državama Evrope i svijeta.

Fondacija postoji dvije godine i iza sebe već ima realizirane mnoge projekte. Pod sloganom ‘Za bolje čovječanstvo’ kao prioritetnu skupinu označavaju djecu, a u okviru inicijative prema delegaciji Evropske unije i UNICEF-u, predložit će da upravo njihov rani razvoj bude nacionalni prioritet svake države.

– U bliskoj će budućnosti svi spoznati da je empatija najjača i najvažnija zaštita od svih. To je jedna od najljepših ljudskih osobina. Ona je temelj svih ponašanja koje povezuje s dobrotom te je izvor suosjećanja, altruizma, požrtvovanosti i milosti jedni prema drugim za bolje čovječanstvo – rekao je u uvodnom govoru Besim Šarić, potpredsjednik fondacije.

Sam izraz Apotropos odnosi se zapravo na starateljstvo, naročito djece koja pripadaju osjetljivim, rizičnim i ranjivim skupinama, te zahtjevaju neophodnu brigu i zaštitu društva. Potreba za fondacijom se javlja kod osoba koje nisu u stanju da brinu o sebi i svojim poslovima, ne samo maloljetnici, već i odrasle osobe s mentalnim oboljenjima.

– Zbog toga radimo na realizaciji projekta zdravstvene, socijalne i pravne pomoći najugroženijim kategorijama stanovništva, kako u USK i BiH, tako i u drugim državama gdje je takva pomoć neophodna. Na ovaj način fondacija Apotropos postaje partner državnom sektoru, ne konkurent, gdje se brzo, adekvatno i efikasno djeluje na krizne situacije socijalno isključenih grupa – navedeno je.

Apotropos je ušao u registar fondacija kod Ministarstva pravde BiH te je s tim u vezi pristupio potpisivanju protokola o saradnji sa drugim fondacijama i klinikama u Švicarskoj i Evropskoj uniji. Samim tim osigurane su donacije medicinske i logističke opreme za zdravstvene ustanove u USK i BiH koje će se poslije carinske kontrole podijeliti krajnjim korisnicima.

Očuvanje kulturne baštine u cijelom svijetu se doživljava kao jedan od najvažnijih vidova ispoljavanja kolektivnog identiteta, a narodi i zemlje koji imaju dugu i bogatu ihistoriju kao što je BiH trebaju se ponositi i biti sretni tom činjenicom, navode iz fondacije Apotropos. Upravo zbog toga su pokrenuli i realizuaciju projekata koji se odnose na sanaciju starog jevrejskog i pravoslavnog groblja u Bihaću te katoličkog u Bosanskom Petrovcu, kao i osmanskog mezarja u Bosanskom Novom.

Jedna od osnovnih ideja za osnivanje internacionalne fondacije je pomoć pri rješavanju migrantske krize u BiH, a pokrenute su i aktivnosti za otvaranje ureda u Iraku, Keniji, kao i pomoć ugroženom narodu Ukrajine koji se suočava s patnjom kao narodi BiH tokom crnih devedesetih.