Naime pomoću opcije “Checkout on Instagram”, kupci jednostavnim klikom na fotografiju datog brenda mogu kupovati proizvode.

Instagram, namijenjen za objavljivanje slika i video zapisa, predstavio je novu funkciju, koja korisnicima naime omogućava direktnu kupovinu proizvoda, a sve to bez preusmjeravanja na web stranicu datog brenda.

Prije predstavljanja pomenute funkcije, korisnici su mogli vidjeti oznake o proizvodu, a klik bi ih preusmjeravao na novu adresu, na kojoj bi mogli da vide kako zapravo kupiti dati proizvod.

Ipak, pomoću opcije checkout on Instagram, kupci jednostavnim klikom na sliku brenda mogu kupovati proizvode koje žele.

Ova funkcija ponudit će opciju veličine i boje prije plaćanja. Aplikacija će tražiti lične podatke te informaciju o računu koji će naime biti sačuvani do narednog puta.

Plaćanje će se moći izvršiti Visom, Masterardom, Discoverom i Paypalom.

“Mogućnost direktne kupovine putem aplikacije povećaće kupovinu i stvoriće uslove za idealan shopping koji počinje i završava se na Instagramu”, naveli su iz Instagrama.

Trenutno je dostupna samo na području SAD.

sop