Nakon što je Vlada FBiH prošle sedmice usvojila odluku o neposrednoj kontroli cijena naftnih derivata, kojom je ograničena marža na veleprodaju, ali i na maloprodaju goriva u cijeloj Federaciji BiH stanje sa cijenama naftni derivata je optimističnije.

Ovu tvrdnju opravdavaju cijene naftnih derivata koje smo istražili putem mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koja pruža uvid u cijene na svim benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Zenici jutros je dizel D4 najeftiniji na pumpi Ti Oil, super 98 na Brkić Petrolu kao i super 95 dok je dizel D5 najeftiniji na pumpi Holdine.

Inače, prema zadnjoj Odluci Vlade FBIH privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na veliko naftnim derivatima propisana je maksimalna veleprodajna marža u apsolutnom iznosu od 0,06 KM/litru derivata. Privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima propisana je maksimalna maloprodajna marža u apsolutnom iznosu u visini od 0,25 KM/litru derivata.

Vlada FBiH će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament FBiH o mjerama neposredne kontrole.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužene su federalna, kantonalna, gradska i općinska tržišna inspekcija.

O obrazloženju odluke također je navedeno da je u proteklom periodu došlo do značajnog sniženja cijena barela na svjetskom tržištu, te i do sniženja rafinerijskih cijena naftnih derivata.

Međutim, bez obzira na drastična smanjenja rafinerijskih, a i veleprodajnih cijena na tržištu Federacije BiH, to nije rezultiralo odgovarajućim sniženjem maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama.

Određeni broj benzinskih pumpi u ovom periodu (mart-april) prijavljivao je veoma visoke cijene i izuzetno visoku maržu, koja je dostizala i 0,50 KM/litar.

Ovo se posebno odnosi na pojedine uvoznike/veletrgovce, koji imaju 87,84 posto učešća u ukupnom uvozu naftnih derivata u Federaciju BiH. Ove kompanije su ujedno i vlasnici 22 posto od ukupnog 689 benzinskih pumpi u Federaciji BiH.

U pogledu maloprodajnih cijena uočeno je da one u kontinuitetu gotovo uvijek imaju najviše maloprodajne cijene na benzinskim pumpama i evidentna su određena pravila u ponašanju ovih subjekata u vezi s formiranjem i visinom cijena, te vremenskim podudaranjem izmijene cijena i dužine zadržavanja njihovog visokog nivoa.

U narednom periodu prema zaduženju Vlade FBiH, Federalno ministarstvo trgovine da prati efekte propisane mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem marži u veleprodaji i maloprodaji naftnih derivata.