Operaterima u Bosni i Hercegovini jučer su uručene dozvole da uvedu novu generaciju mobilne mreže. Ipak, građanima će 4g biti dostupan tek osmog maja.

Prednosti ove mreže, prvi će moći iskusiti privrednici na mostarskom sajmu, i to već danas. Nekoliko pokušaja do sada je bilo, ali bezuspješno.

Obzirom da sa mobitela pravimo fotografije sa sve većom rezolucijom, gledamo sve više sadržaja, a možemo gledati i tv programe. Sada, te servise ugodnije ćemo moći koristiti jer imamo brži internet.

Baš u ovim aspektima najviše pomaže 4g mreža, koja će omogućiti iznimno brži internet i do 150 mbit/s, a moguće su i mnogo veće brzine. Ova mreža je četvrta generijac mobilne koumunikacijske tehnologije.

– Pored toga što će značajnu korist od svega ovoga imati, prije svega, svaki stanovnik u BiH, ulazimo u sistem po kome će i privreda u nekom narednom periodu, kao i sve one firme koje pružaju različite vrste usluga koristiti ovu tehnologiju na način da prije svega budu dostupniji sa svojim uslugama svim korisnicima u BiH – kazao je Predrag Kovač, generalni direktor Regulatorne agencije za telekomunikacije BiH.

Šta sve to znači u praksi? Komercijalizacijom ove usluge, korisnici će imati 7 ili 8 puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenje više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže.

Ukoliko bi vam 4G mreža bila dostupna morat ćete promijeniti SIM karticu.

– Da bi podržali tu mrežu, pošto znate prelaz sa 3G na 4G mrežu značio je i izmjenu svih važnih stanica a isto tako i izmjenu SIM kartica, ali vrlo brzo za par minuta se dobije nova kartica da bi mogla da podrži 4G mrežu – pojasnila je Svjetlana Cenić, predsjednica Nadzornog odbora BH Telecoma.

sop