Impressum

SOP – Sve osim politike


Direktor (Glavni i odgovorni urednik): Edin Ridžal


Kontakt telefon: +38761370837; Kontakt mail: redakcija@sop.ba


Izdavač: OD “SOP.BA” Sarajevo


Adresa: Igmanskih Bataljona br. 117
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina


ID broj: 4303080180001


Transakcijski račun: 1610000197950045


IBAN: BA391610000197950045


SWIFT: RZBABA2S


Poslovna banka:
Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina